خرید مانتو زنانه تایید حکم اعدام محمد بدیع و ۱۸۲ اخوانی دیگر

حکم اعدام رهبر اخوان‌المسلمین و ۱۸۲ نفر دیگر از هواداران این گروه، از سوی دادگاهی در مصر تایید شد.از سوي ديگر حدود ۵۰۰ نفر نيز تبرئه شدند.به گزارش همشهری در مقابل دادگاه المنیا واقع در ۲۴۰ کیلومتری جنوب قاهره، تعداد زيادي از خانواده‌های متهمان تجمع کرده بودند.بعد از اعلام تبرئه برخي و تائيد حكم بقيه واكنش‌هاي متفاوتي در مقابل دادگاه ديده‌مي‌شد.تعدادي از خانواده‌ها خوشحال برخي به شدت معترض و غمگين بودند.حکم اعدام ۶۸۳ نفر از متهمان این پرونده به جرم قتل عمد دو مامور پلیس و خشونت‌ها در شهر المنیا پس از متفرق‌کردن تحصن حامیان محمد مرسی، رئیس‌جمهور پيشين مصر دو ماه پیش، صادر شده بود.به گزارش گاردين برخي از وكلا آمار متفاوتي از تاييد حكم اعدامي ها مي‌دادند.بعضي مي‌گويند حكم اعدام 197 نفر از طرفداران و اعضاي اخوان‌المسلمين تاييد شده‌است.