خرید مانتو زنانه مصوبه شورای شهرسازی درباره پروژه اطلس مال

به گزارش صبحانه، پروژه اطلس مال یا همان پارکینگ نیاوران یکی از مشهورترین پروژه های ساختمانی کشور محسوب می شود که اگرچه به علت تبلیغات فراوان در سریال پایتخت 3 نزد مردم شناخته شد اما پس از آن به خاطر دردسرها و اختلاف نظرها پیرامون مجوز آن و تعداد طبقاتش در رسانه ها مطرح شد.حدود یک ماه قبل، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تاکید شده بود “اعضای شورای عالی ضمن تأکید بر نظرات کمیته فنی بررسی حقوقی و فنی موضوع با نگاه رعایت حقوق شهروندان، اختیارات و حدود قانونی شهرداری تهران و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران را درخواست نمودند و مقرر شد، دبیرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش حقوقی و فنی برای جلسه بعد اقدام نماید.”اما طی روزهای اخیر این بررسی توسط دبیرخانه صورت گرفته و ماحصل آن مصوبه ای مهم از سوی این شورا است که به هاشمی استاندار، قالیباف شهردار و مسجدجامعی رییس شورای شهر تهران ابلاغ شده  و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده است.طبق مصوبه مذکور، موارد مهمی مشخص شده است که به شرح زیر اعلام می شود:-    کاربری پارکینگ ملک اطلس مال تثبیت شده بوده است-    تغییر کاربری در هیچ مرجع قانونی مصوب نشده است-    مالکیت پارکینگ متعلق به شهرداری بوده و حقوق مکتسبه برای هیچ طرف ثالثی وجود ندارد-    تخلف شهرداری در تغییر کاربری زمین مذکور محرز استبا توجه به موارد فوق و در عین حال رعایت منافع بلند مدت شهروندان، شورای عالی شهرسازی مصوب کرد که در صورتی پروانه ملک با پهنه ای که شهرداری به مالکان اطلس مال واگذار کرده قابل اقدام است که شهرداری تهران به همان میزان پارکینگ جدیدی در همان ناحیه شهری از منابع درونی خود تملک و تامین کند.در پایان این مصوبه مهم که به امضای پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده تاکید شده است که شهرداری تهران باید زمین، برنامه عملیاتی و بودجه ایجاد پارکینگ را به شورای عالی ارائه کند و در غیر اینصورت، کاربری زمین مذکور باید به پارکینگ بازگردانده شود.