خرید مانتو زنانه نگاه شما: مشکلات مترو ایستگاه حبیب الله

شهروندان تهرانی و مشکل پله های برقی ایستگاه متروی دکتر حبیب الله بیش از 6 ماه است که پله های برقی از کار افتاده و مسئولین به هیچ وجه  پاسخگو نیستند.​تعداد زیاد پله ها طاقت شهروندان را به چالش میکشد و افراد مسن و کودکان را دچار ناراحتیهای بسیار. فرستنده: رضایی