خرید مانتو زنانه خواندن را به کودکان خود از دوران نوزادی بیاموزید

تحقیقات جدید نشان داده است که آموختن خواندن از دوران نوزادی منجر به افزایش هوش می‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس، بزرگترین گروه مربوط به بیماری‌های کودکان گفت: والدین برای باسوادی باید خواندن را در کودکان خود از دوران نوزادی آنها آغاز کنند.آکادمی اطفال آمریکا (AAP) روز سه‌شنبه بخشی از سیاست خود را منتشر کرد؛ بر اساس آن، ‌این اندازه‌گیری می‌تواند رشد کودک را افزایش دهد و ذهن جوان را برای زبان اولیه و توانایی خواندن آماده کند.به گفته محققان،‌ شما به نوزاد دو ماهه نمی‌توانید خواندن را بیاموزید اما می‌توانید کار کودک بنشینید و برایش کتاب بخوانید که این کار منجر به افزایش هوش او می‌شود.