خرید مانتو زنانه رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات به کواکبیان رسید

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در آخرین نشست خود ریاست دوره‌ای فصل تابستان را در اختیار مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری قرار داد.به گزارش خبرگزاری فارس، ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که به صورت دوره‌ای اداره می‌شود در فصل بهار به عهده مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی بود.شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در آخرین نشست خود ریاست دوره‌ای فصل تابستان را در اختیار مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری قرار داد.به گزارش فارس، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری، رئیس ائتلاف مردمی اصلاحات، نماینده مردم سمنان در مجلس هشتم و نایب رئیس سابق شورای حزب همبستگی را در کارنامه سیاسی خود دارد.