خرید مانتو زنانه مرگ مشکوک وزنه‌بردار تونسی

دلیل مرگ اورتانی مروان وزنه بردار تونسی و نفر سوم جوانان جهان غرق شدن در سواحل المرسی عنوان شد اما پلیس تونس هنوز در حال تحقیق در مورد آن است.به گزارش ایسنا، اورتانی مروان که در جریان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان2014 بر سکو سوم دسته 62 کیلوگرم قرار گرفت، یک روز پس از پایان مسابقات فوت کرد.گزارش شده این وزنه بردار در سواحل المرسی در شمال پایتخت تونس غرق شده اما پلیس در حال تحقیق است تا متوجه شود اورتانی مروان خودش غرق شده است یا او را غرق کرده اند.در حال حاضر وزارت داخلی تونس و پلیس این کشور در حال تحقیق بر روی مرگ اورتانی مروان هستند.