خرید مانتو زنانه اولین بخشدار زن کرمانشاه منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه اولین بخشدار زن استان کرمانشاه منصوب شد.به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، طی حکمی از سوی مهندس ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه، زهره رستمی به عنوان بخشدار بیلوار منصوب شد.وی اولین بخشدار زن استان کرمانشاه است.همچنین استاندار کرمانشاه در حکم دیگری علیرضا حیدری را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان کرمانشاه منصوب کرد.