خرید مانتو زنانه اعتیادهای نوظهور نسل امروز را تهدید می‌کند

یک روانپزشک و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر اعتیادهای نوظهور مثل بازیهای کامپیوتری، تماشای فیلم های خشن و استفاده بیش از حد اینترنت نسل امروز و فردا را تهدید می کند.به گزارش ایسنا، هرمزی افزود: اعتیاد وابستگی یا اختلال بالینی است که در پی مصرف مواد حالات شناختی و فیزیولوژیکی در فرد ایجاد می‌کند.این عضو هیئت علمی دانشگاه معضلات و آسیبهای اجتماعی، فقر و بیکاری، تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی، جوان بودن جمعیت و همسایگی با کشور افغانستان را از جمله دلایل شیوع مصرف مواد به داخل ایران عنوان کرد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی نظیر کریستال، کراک و شیشه لازم است خانواده‌ها و جامعه اطلاعات لازم در خصوص زیانهای ناشی از مواد مخدر جدید را داشته باشند.هرمزی تصریح کرد: علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر اعتیادهای نوظهور مثل بازیهای کامپیوتری، تماشای فیلم‌های خشن و استفاده بیش از حد اینترنت نسل کودکان و نوجوانان امروز و فردا را درگیر و آنان را از فضای طبیعی جامعه خارج می کند.وی افزود: اعتیاد یک آسیب فردی و اجتماعی و نوعی اختلال روانشناختی است که نیازمند درمان و توجه همه جانبه با کمک خانواده‌ها و نیروهای متخصص می باشد.هرمزی تاکید کرد: آموزش راهکار اصلی مبارزه با معضل اعتیاد در جامعه بوده ولازم است گروههای پر خطر در جامعه شناسایی شوند تا با آموزش به آنان در خصوص مضرات اعتیاد از بار شیوع آن در جامعه کاسته شود.