خرید مانتو زنانه این داماد را سربلند کنید

سایت خیریه همت نوشت:سلام و خداقوتموضوع فراخوان این بار تهیه جهیزیه؛ البته برای داماد خانواده ای آبرومند است.داماد ۲۷ ساله که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است با یکی از دختران روستای محل تولد خود ازدواج کرده است.بر اساس سنت روستای ایشان تهیه جهیزیه بر عهده پسر است.با توجه به اینکه خانواده داماد در شرایط ضعیفی هستند و خود وی هم تنها موفق به گرفتن وام ۵ میلیون تومانی برای تهیه مسکن شده است؛ برای تهیه جهیزیه به شدت در مضیقه است علی الخصوص که خانواده همسر ایشان فشار مضاعفی را برای آغاز زندگی به ایشان وارد کرده اند.همت کنیدتذکر مهم:در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شدبرای شرکت در این امر خیر به اینجا مراجعه کنید.