خرید مانتو زنانه دعوت 26 بازيکن به اردوي تيم نوجوانان

26 بازيکن از سوي سرمربي تيم فوتبال نوجوانان به اردو دعوت شدند.به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، اردوي آماده‌ سازي تيم نوجوانان در کمپ تيم‌هاي ملي از 14 تير ماه به مدت 7 روز برگزار مي‌شود که مصطفي قنبرپور سرمربي اين تيم اسامي بازيکن دعوت شده به اردوي تدارکاتي را به شرح زير اعلام کرد:فريد نجات – رضا دهقاني – محمد امين بهرامي و علي خدادادي از اصفهاناميرحسين يحيي زاده – نيما مختاري – عليرضا آقا براري و رضا منصوري المشيري از مازندرانفتح اله درزي و وحيد افتاري از هرمزگانحسام سلطان پور از گيلانمحمد شمسي – مهرداد پورابوالقاسم – بهزاد دودانگه – ميثم ناصري از خوزستانعلي اکبر احمدي – محمد سلطاني مهر – مهدي عبداله وند – نيما داغستاني – رضا کريمي – رضا شکاري – امير مهدي جانملکي – محمد گروسي از تهرانامير حسين رنگرز از قمبهروز جلاليان – فرزان دانا از فارسبازيکنان بايد 14 تير ماه ساعت 14 خود را به کادر فني تيم ملي معرفي کنند.