خرید مانتو زنانه نظر مشاور سابق اوباما درباره ایران و عراق

ولی نصر مشاور سابق اوباما در گفتگو با نیو ریپابلیک گفت: ایران خود را مدیون مالکی نمی داند اما آنها رویکرد متفاوتی در قبال این مسئله دارند.«انتخاب» به نقل از ولی نصر افزود: ایران دوستانش را رها نمی کند، در سوریه شاهد چنین مسئله ی هستیم. ایرانی‌ها به مقتدی صدر مدیون نیستند اما به ناگهان نمی گویند «تو باید بروی».این استاد دانشگاه اضافه کرد: ایرانی ها منافع بزرگی در عراق دارند که آن حفظ جایگاه خود و شیعیان است. آنها می دانند که مردم ایران نسبت به تهدید داعش برای ضربه به حرم های مقدس در عراق نگران هستند و گزارشاتی در مطبوعات ایران وجود دارد که می گوید دفاع از این اماکن وظیفه ی دینی هر ایرانی است.وی ادامه داد: پس ایرانی ها نمی خواهند که همه چیز سقوط کند. اگر مالکی باری بر دوش باشد او را رها می کنند، اما به شکلی این کار را انجام می دهند که شیعه ضربه ای نبیند. پس مالکی برای ایران هم یک بار بر دوش است و هم یک تهدید و اکنون او یکپارچگی بخش شیعه نشین عراق را حفظ کرده است.به گفته ی مشاور سابق اوباما، مالکی قدرت دارد و ایرانی ها حاضر نیستند که او را با کس دیگری تغییر دهند. ایرانی ها فرد پیشنهادی داعش و سران قبایل را قبول نمی کنند.ولی نصر گفت: من فکر می کنم زمینه ی مشترک همکاری بین ایران و امریکا وجود دارد. ایرانی ها ممکن است به این نتیجه برسند که عراق نیازمند رهبری جدید باشد. اما هرچه امریکا بیشتر بایستد و فریاد بزند «مالکی باید برود» ما شاهد همکاری کمتری با ایران خواهیم بود. این درخواستی امپریالیستی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود و ایرانی ها آن را اجابت نمی کنند. برخی از اوقات مانند حال حاضر دیپلماسی بهتر از سخنان آشکار جواب می دهد.