خرید مانتو زنانه «رفيق کشي» در تاريکي شب

جواني که مدعي است دوستش را به خاطر مسائل غيراخلاقي در يک ساختمان نيمه ساز به قتل رسانده است، چگونگي وقوع جنايت را در حضور مقام قضايي تشريح کرد و ارتکاب قتل را پذيرفت.به گزارش خراسان، اين جوان در حالي که حلقه هاي قانون بر دستانش گره خورده بود و توسط کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي هدايت مي شد مقابل ساختمان محل جنايت واقع در شهرک صابر مشهد توقف کرد. او در حالي که آثار پشيماني در چهره اش موج مي زد به دستور «قاضي موحدي راد» در برابر دوربين قوه قضاييه قرار گرفت تا چگونگي وقوع قتل را توضيح دهد. قبل از آغاز بازسازي صحنه جنايت، ابتدا کارآگاه نريماني (افسر پرونده) به تشريح خلاصه اي از اين پرونده جنايي پرداخت و اقدامات پليسي انجام شده در اين پرونده را توضيح داد.سپس قاضي ويژه قتل عمد با تفهيم مواد قانوني از متهم خواست تا مواظب اظهارات خود باشد و حقيقت ماجرا را بيان کند. اين جوان که وحيد نام دارد درباره جزئيات جنايت خود ادعا کرد: آن روز مقتول با خودرو پيکان نزد من آمد و قرار شد با هم دوري بزنيم که چند نفر ديگر از دوستانمان هم همراه ما شدند. «م» (مقتول) رانندگي مي کرد و الف (يکي از دوستانمان) در صندلي جلو نشست و من هم با ۲ نفر ديگر در صندلي عقب پيکان نشستيم ولي در مسير راه آن ۲ نفر که کنار من بودند پياده شدند و ما ۳ نفري به طرف شهرک صابر رفتيم که سر يکي از کوچه ها «م» خودرو را متوقف کرد و به دوست ديگرمان گفت: ما ۱۰ دقيقه ديگر برمي گرديم. شب بود که با هم وارد ساختمان نيمه ساز شديم آن جا برق نداشت و به همين خاطر او از نور چراغ گوشي همراهش استفاده مي کرد وقتي وارد اتاق آن ساختمان شديم پتويي هم در  آن جا پهن بود که او سخنان غيراخلاقي به زبان راند من هم که ناراحت شده بودم ناگهان چاقوي او را که کنار گوشي تلفنش بود برداشتم و با آن چند ضربه به او وارد کردم و مي ترسيدم او مرا با چاقو بزند به همين خاطر هم ۲ ضربه ديگر به شکمش زدم و پس از آن که او را هل دادم از محل فرار کردم و از بيابان هاي اطراف به منزلمان رفتم.مقداري پول از مادرم گرفتم و با تعويض لباس هايم فرار کردم اما وقتي کارآگاهان اداره جنايي به منزلمان آمده بودند فهميدم که شناسايي شده ام. آن شب را به اطراف حرم رفتم و صبح روز بعد هم خودم را به کلانتري معرفي کردم. «الف» جوان ديگري که سرکوچه منتظر دوستانش ايستاده بود نيز گفت: آن ها که رفتند هر چه تماس گرفتم کسي گوشي را پاسخ نداد اما وقتي به اتفاق دوستان ديگرم به داخل ساختمان رفتيم با پيکر غرق به خون «م» روبه رو شديم او را داخل پتويي که همان جا پهن بود گذاشتيم و با موتورسيکلت تا يک آژانس تلفني برديم و از آن جا او را به بيمارستان فارابي منتقل کرديم ولي او به خاطر شدت ضربات وارده جان خود را از دست داد. در پي اعترافات صريح متهم، «قاضي موحدي راد» دستور پايان بازسازي صحنه قتل را صادر کرد و بدين ترتيب جوان ۱۹ ساله روانه زندان شد تا اين پرونده جنايي مراحل ديگر قانوني خود را طي کند.