خرید مانتو زنانه رئيس اجرايي هنگ‌کنگ هدف حمله قرار گرفت

رئیس اجرایی منطقه هنگ کنگ در پارلمان هدف حمله قرار گرفت.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، پارلمان هنگ کنگ امروز شاهد درگیری بود. اعضای پارلمان هنگ کنگ در اعتراض به مداخله های چین در امور این منطقه از جلسه پارلمان خارج شدند. آنها پیش از خروج از ساختمان پارلمان، لونگ چونگ یینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ را با پرتاب وسایل مختلف هدف حملات قرار دادند. درگیری زمانی شروع شد که یکی از اعضای پارلمان به سمت وی لیوان پرتاب کرد و بعد از او، دیگر اعضای پارلمان نیز به اقدام مشابه مبادرت کردند. رئیس اجرایی هنگ کنگ که بالاترین مقام این منطقه به شمار می رود برای آرام کردن اوضاع مجبور به توسل به پلیس شد. این برای اولین بار است که رئیس اجرایی هنگ کنگ از پارلمان این منطقه برای حفظ آرامش در پارلمان استفاده می کند. منتقدان رئیس اجرایی هنگ کنگ می گویند او بیش از آنکه به فکر منافع این منطقه باشد، در جهت تامین منافع چین حرکت می کند.این اتفاق پس از تظاهرات پانصد هزار نفری مخالفان اقدامات چین در هنگ کنگ در روز سه شنبه رخ داده است.