خرید مانتو زنانه زریبافان: لعنت بر پدر تهمت زننده دروغگو!

روزنامه شرق در گفتگو با مسعود زریبافان مدیرعامل سابق بنیاد شهید به بررسی تحقیق و تفحص از بنیاد در دوران ریاست وی پرداخته ونوشته است؛‌در زمان ریاست شما بر بنیاد شهید اتهاماتی به شما وارد بود اما شما هیچ موضعی در مورد این اتهامات نگرفتید؟ علاوه بر مسایل مالی که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص در مورد آن گرفت برخی نماینده‌ها مدعی شده بودند از جانب نزدیکان شما تهدید شده‌اند و همین تحقیق و تفحص را به تاخیر انداخته است؟بر پدر کسی که این کار را کرده و کسی که درباره مباحث مالی در بنیاد شهید در زمان مدیریت من دروغ گفته لعنت! عملکرد من روشن است. یک سال تلاش کردند اما نتیجه‌ای نداشت. هر چیزی که مربوط به زریبافان به دست آورده‌اند را رو کنند. اگر موردی در موسسات وابسته به بنیاد شهید بوده خود من مدعی شدم، پرونده را به دادگاه برده و حکم گرفته و بعد هم اموال را برگردانده است. من آمادگی دارم اگر مجلس بخواهد در مورد تمام این اتهامات توضیح دهم. تنها مواردی که بوده مربوط به بانک دی و بیمه دی بوده که آنها هم مربوط به ایثارگران است. روزی چند ساعت وقت می‌گذاشتم تا از این اتفاقات در بنیاد شهید نیفتد. اتهامی به بنیاد شهید وارد نیست. من خلاف‌ها را کشف کردم، شکایت کردم و با دادستان کل و فرمانده نیروی انتظامی جلسه گذاشتم و با کمک آنها به نتیجه رسیدم.‌شما مستندات خودتان را به مجلس ارایه داده‌اید؟اگر غیراز بیمه و بانک دی به موردی برخورده‌اند چرا رو نمی‌کنند. من از طرف ایثارگران این موضوع را کشف کردم و به نتیجه رساندم، در هیچ نهادی هم این اتفاقات نیفتاده است که چند مورد خلاف را خودشان پیگیری کنند و اموال را بازگردانند. با همین شدتی که من این حرف‌ها را می‌زنم شما هم با همین شدت بنویسید که هرکس این حرف‌ها را می‌زند باید بیاید و ثابت کند.در مورد تهدید نمایندگان مجلس برای توقف تحقیق و تفحص چطور؟هرکس مدعی است از من شکایت کند یا من از او شکایت کنم. فقط خواهش می‌کنم اگر از من مورد اخلاقی، مالی، سیاسی در بنیاد می‌دانند رسما اعلام کنند. نیاز به تحقیق و تفحص هم ندارد. با مدرک ثابت کنند. این سکوت خبری من هم به خاطر این بود که نمی‌خواستم دعوا کنم. اگر این افراد کاری کنند که خانواده معظم‌شهدا را ناراحت کنند و آنها را به مسوولان بنیاد بدبین کنند، خیانت کرده‌اند.