خرید مانتو زنانه مرگ زنداني مغربي در پی دو ماه اعتصاب غذا

یک زندانی مغربی که از اواسط ماه مه در اعتراض به حکم حبس ابد خود اعتصاب غذا کرده بود، درگذشت.به گزارش واحد مرکزی خبر، هیئت عمومی اداره زندان ها و ادغام اجتماعی مجدد زندانیان در مغرب اعلام کرد این زندانی به جرم قتل عمد و همچنین تشکیل یک گروه جنایی و سرقت بازداشت شده و در زندان بنی ملال در مرکز مغرب به حبس ابد محکوم شده بود.به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، این محکوم که حکم صادر شده بر ضد خود را ناعادلانه می دانست سیزدهم ماه مه اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرد و چند روز پیش به علت ضعف شدید جسمانی در بیمارستان بستری شده بود.این زندانی که سنش مشخص نشده است، از اواسط ماه مه تا کنون چند بار در درمانگاه زندان پذیرش شده بود.