خرید مانتو زنانه مردی در جست‌وجوی عاطفه

فرزندی که 35 سال پیش در بیمارستانی در شهرکرد رها شده بود، اکنون به دنبال پدر و مادر واقعی خود می‌گردد.به گزارش فارس، محمد قاسمی، مردی 35 ساله که در تاریخ 25 تیر ماه 58 به بهزیستی استان اصفهان سپرده شده، اکنون به دنبال والدین خود می‌گردد.وی در این باره گفت: در سال 60 یک زن و مرد جوان با مراجعه به شیرخوارگاه دکتر فیاضی، وابسته به سازمان بهزیستی، من را که آن زمان دو سال بیشتر نداشتم به فرزندی قبول کردند.قاسمی افزود: بعد از مدتی که متوجه شدم آن‌ها پدر و مادر واقعی من نیستند، ضمن تقدیر از اینکه در این سال‌ها زحمات زیادی را برای من کشیدند، به دنبال والدین واقعی خود هستم و این نام و نام خانوادگی را نیز پدر خوانده من برایم انتخاب کرده و هیچ نام و نشانی از خودم ندارم.وی بیان کرد: بر اساس گزارش شفاهی پرونده شماره 1058 سازمان بهزیستی استان اصفهان، در آن زمان زنی با مراجعه به بیمارستان شهرکرد، بیان داشته که قادر به نگهداری فرزند خود نیست و آن را در آن محل رها کرده است، لذا بیمارستان نیز من را به کمیته و سپس دادگاه معرفی کرده و بر اساس حکم دادگاه من به سازمان بهزیستی معرفی شده‌ام.قاسمی ادامه داد: اکنون سخت مشتاق یافتن نشانه‌ای از والدین واقعی خودم هستم و از شهروندان درخواست می‌کنم چنانچه بر اساس مطالبی که عنوان شد و یا عکسی که از آن زمان  در اختیار دارم نشانه‌ای از والدین من دارند، در یافتن آن‌ها به من کمک کنند.به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شماره تلفن و مشخصات این فرد در دفتر این رسانه موجود می‌باشد و چنانچه فردی از والدین وی نشانه‌ای دارد، می‌تواند با دفتر رسانه تماس گرفته تا حلقه وصل یکی از صدها نفر جویندگان عاطفه در کشورمان باشند.