خرید مانتو زنانه پنجعلي: نگراني هواداران به جا است

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: نگراني هواداران پرسپوليس براي ما اهميت دارد هميشه به جا است.  محمد پنجعلي ابتدا در خصوص آخرين وضعيت مذاکره با ملي‌پوشان اظهار داشت: گفت‌وگوهاي تلفني همچنان با ملي‌پوشان‌مان ادامه دارد اما آنها مطالبات فصل گذشته خود را مي‌خواهند تا قررادادهاي جديد ببندند. سيدجلال حسيني، مهرداد پولادي و حتي رضا حقيقي و محمدرضا خلعتبري بازيکناني هستند که دوست دارند در اين تيم بمانند اما مطالباتشان را مي‌خواهند.به گزارش فارس، وي در مورد ناراحتي امروز هواداران و حضورشان مقابل باشگاه نيز گفت: جلسه بسيار خوبي را با طرفداران‌مان برگزار کرديم. خوشبختانه رحيمي در فضايي بسيار مناسب با اين هواداران صحبت کرد و مطمئن باشيد از اين جلسات هرچند وقت يک بار برگزار مي‌کنيم.وي افزود:‌ دغدغه اين هواداران به جاست، آنها به فکر پرسپوليس و تيم هستند و حتي رحيمي هم به آنها حق داد اما هواداران هم بايد به مديرعامل فرصت بدهند. البته پس از جلسه امروز که همه صحبت‌هاي رحيمي را شنيدند آرام شدند و خوشبختانه فضاي خوبي حکم‌فرما بود اميدوارم که همه با هم دست به دست هم بدهيم تا اين روزهاي سخت را پشت سر بگذاريم.