خرید مانتو زنانه 15 درصد از معوقات بانکی مربوط به بخش صنعت است

در مجلس قبل برخی قوانین مزاحم در بخش تولید را برداشتیم که از جمله آنها وضع تعرفه 4 درصدی برای تمام کالاهای وارداتی بود.تعرفه 4 درصدی باعث شد صنعت طلاسازی کشور به سمت هند سوق پیدا کند
این در حالی است که تمام دنیا تلاش می کنند طلا را وارد کشور کنند.به گزارش ، نماینده
مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس در ادامه با اشاره به دغدغه های
صنعتگران گفت: چرا باید برای ورود مواد اولیه مانع ایجاد کنیم اما محصولات
نهایی را چند برابر قیمت وارد کشور کنیم امیدواریم با سیاست گذاری دولت
جدید این مشکلات حل شده و فضای کسب و کار بهبود یابد.رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس با بیان اینکه شک دارم که حتی 15 درصد از معوقات بانکی مربوط به تولیدکنندگان باشد گفت: سهم صنعت در اقتصاد بیش از 30 درصد و سهم معوقات بانکی صنعت کمتراز 15 درصد است.حسین گروسی در گفت و گو با گفت: سهم صنعت در اقتصاد بیش از 30 درصد و سهم معوقات صنعت در بانک ها کمتراز 15 درصد است یعنی از 75 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی تنها 15 درصد مربوط به بخش صنعت است که البته ما در این 15 درصد هم شک داریم چون صنعتگران تعهدات خود را به نحو شایسته ایفا کردند.نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی کشور گفت: 11 درصد منابع طبیعی و معادن دنیا در ایران است و جمعیت کشور به نسبت دنیا یک درصد است بنابراین زیبنده کشور نیست که جوانان بیکارزیادی را داشته باشد.وی افزود: از 20 استان کشور در شهرستان شهریار، قدس و ملارد مهاجر داریم که این مهاجرین تحول گرا بوده و این فرصتی  برای پیشرفت و رسیدن به اهداف کشوراست.این عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دیدار اخیرش به همراه 12 نفر از نمایندگان نزد رهبری گفت: در این دیدار گزارش 10 دقیقه ای از وضعیت تولید ملی و مسائل و مشکلات آن خدمت رهبری ارائه کردم.گروسی با اشاره به اینکه هنوز دغدغه های رهبری در بخش تولید رفع نشده است گفت: در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت که امیدواریم با سیاست های دولت جدید و مهار تورم شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور باشیم.نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس گفت: شهرک ها اغلب در شهریار در قالب شهرک های خصوصی سامان گرفتند و دیگر مانند گذشته نیست که تولید کنندگان با یک دست می جنگیدند وبا یک دست تولید می کردند.وی از وزیر صنعت و معدن خواست تا به ایجاد شهرک های تخصصی صنایع معدنی کمک کند و اعلام آمادگی کرد که برنامه هایی را در این راستا برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کشور ارائه کند.رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی با اشاره به اینکه قانون فضای کسب و کار قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قانون هدفمندسازی یارانه ها در راستای حمایت از تولید دردولت قبل اجرا نشد گفت: در مجلس قبل برخی قوانین مزاحم در بخش تولید را برداشتیم که از جمله آنها وضع تعرفه 4 درصدی برای تمام کالاهای وارداتی بود.گروسی افزود: تعرفه 4 درصدی باعث شد صنعت طلاسازی کشور به سمت هند سوق پیدا کند این در حالی است که تمام دنیا تلاش می کنند طلا را وارد کشور کنند.نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس در ادامه با اشاره به دغدغه های صنعتگران گفت: چرا باید برای ورود مواد اولیه مانع ایجاد کنیم اما محصولات نهایی را چند برابر قیمت وارد کشور کنیم امیدواریم با سیاست گذاری دولت جدید این مشکلات حل شده و فضای کسب و کار بهبود یابد.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشور 14 درصد و در حوزه انتخابیه اینجانب بالای بیش از 20 درصد است گفت: برای ایجاد 4 شهرک صنعتی از دولت مجوز گرفتیم اما وسعت هر کدام از آنها 300 تا 400 هکتار بود از این رو از آقای نعمت زاده خواستیم و ایشان دستور دادند که وسعت این شهرک ها به 3 هزار هکتار افزایش یابد و انشاءالله این منشأ خیری برای کاهش نرخ بیکاری به ویژه در صنایع هایتک و صنایع خودروسازی که در نزدیک ما قرار دارند بشود.