خرید مانتو زنانه حمایت ۲۶۹ استاد دانشگاه تهران از وزير علوم

در حالي كه تعدادي از نمايندگان مجلس و در صدر آنها برخي از چهره‌هاي كميسيون آموزش با جمع‌آوري امضا همچنان پيگير استيضاح رضا فرجي‌دانا، وزير علوم با دلايلي همچون «انتصابات ضعيف» هستند، 269 استاد دانشگاه تهران در نامه‌اي به وزير علوم حمايت خود را از او اعلام و از شيوه انتخاب رييس دانشگاه تهران تشكر و قدرداني كردند. به نوشته اعتماد، در نامه 269 استاد دانشگاه تهران به وزير علوم آمده است: فرآيندي كه در طول هفته‌هاي اخير براي تعيين رييس دانشگاه تهران به نمايش درآمد، بي‌شك حمايت بيش از پيش استادان سراسر كشور را در پي خواهد داشت. ضمنا اين رويكرد با ايجاد آرامش، همدلي و وفاق در فضاي دانشگاه، تداوم و اثربخشي فعاليت‌هاي علمي و فناوري دانشگاهيان را نيز در پي خواهد داشت.انتصابات و تغييرات وزارت علوم در اين دوره به همان اندازه كه مورد حمايت جامعه دانشگاهي بوده، به مذاق مجلسي‌ها خوش نيامده است. «ضعيف بودن انتصابات» و «بي‌توجهي به نظرات ديگران در انتصابات» از جمله دلايلي است كه مجلسي‌هاي پيگير استيضاح، براي استيضاح وزير علوم عنوان مي‌كنند؛ استيضاحي كه بعد از افشاي پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني دولت گذشته از سوي وزارت علوم دولت يازدهم جدي‌ترشد و به نظر مي‌رسد بيشتر با اهداف و سهم‌خواهي‌هاي سياسي دنبال مي‌شود. سبك و سياق وزارت علوم در اين دوره در انتخاب روساي دانشگاه‌ها با مشورت اعضاي هيات علمي دقيقا نقطه مقابل شيوه انتخابي روساي دانشگاه‌ها در هشت سال گذشته وزارت علوم است. مشاركت دانشگاهيان در معرفي گزينه‌هاي مورد تاييد اكثريت به وزير علوم و انتخاب گزينه نهايي رياست از سوي وزير، رضايت دانشگاهيان را بعد از هشت سال حاشيه‌نشيني و دور بودن از هرگونه مشاركت در انتخاب روساي دانشكده‌ها و دانشگاه‌ به دنبال داشته است.استادان دانشگاه تهران در نامه تقدير و حمايت خود از فرجي دانا نوشته‌اند: شوراي منتخب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران كه با درايت جنابعالي ايجاد شد، در هفته‌هاي اخير فضاي دانشگاه را از وفاق، همدلي و اعتماد آكنده كرد و باعث افزايش آرامش و انسجام در بين استادان دانشگاه شد و درايت و تدبير آنان را به نمايش گذاشت. در ادامه اين نامه با اشاره به انتخاب نيلي احمدآبادي براي رياست دانشگاه تهران آمده است: جناب آقاي دكتر محمود نيلي احمدآبادي، استاد برجسته دانشكده مهندسي متالورژي و مواد پرديس دانشكده‌هاي فني كه از خدمتگزاران و يادگاران دفاع مقدس است و در سنگر علم و دانش، مراتب بالاي علمي، وقار، آرامش، مديريت و تدبير از برجستگي‌هاي شاخص ايشان است، توسط شوراي منتخبين مشورتي به همراه افراد عالم و شايسته ديگري پيشنهاد شدند و جنابعالي با درايت و دورانديشي ايشان را به سرپرستي دانشگاه منصوب فرموديد. لازم است به خاطر اين انتصاب شايسته ومورد وثوق خانواده بزرگ دانشگاه تهران، تشكر و تقدير كرده و مراتب رضايتمندي و خرسندي خود را ابراز كنيم.در اين نامه با اشاره به سرپرستي چند ماهه محمد حسين اميد در دانشگاه تهران بعد از پايان دوران رياست فرهاد رهبر آمده است: همچنين بايسته است از زحمات همكار عزيز و دلسوز، استاد برجسته دانشگاه تهران، جناب آقاي دكتر اميد، كه در اين مدت ساز و كار تشكيل شوراي منتخبين مشورتي را فراهم آورد و اعضاي شوراي منتخبين، تشكر و قدرداني كنيم.در پايان نامه تقدير و حمايت 269 استاد دانشگاه تهران از وزير علوم آمده است: جناب آقاي دكتر فرجي دانا، خداوند منان را سپاس مي‌گوييم كه با توفيقات الهي گام ديگري در مسير ساختن دانشگاهي كه مي‌خواهيم، برداشته شده است. استادان دانشگاه در صحنه حضور دارند و با جديت، شكيبايي و تدبير از جنابعالي حمايت و پشتيباني مي‌كنند و اميدوارند كه آموزش عالي، پژوهش و فناوري كشور با آرامش و همدلي و اميد، صحنه شكوفايي و رشد و توسعه پايدار و سازنده براي كشور و مردم عزيزمان شود.