خرید مانتو زنانه آخرین وضعیت پرونده صبا آذرپیک

وکیل مدافع «صبا آذرپیک» خبرنگار روزنامه «اعتماد» درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: تا کنون بازپرس پرونده دو مرتبه قول داده موکلم از بازداشتگاه تماس بگیرد و خانواده خود را از نگرانی خارج کند، اما هنوز تماسی صورت نگرفته است.به گزارش ایرنا، «سیدمحمود علیزاده طباطبایی» افزود: با توجه به نگرانی خانواده موکلم از وضعیت فرزندشان، بازپرس به مادر آذرپیک و من دو مرتبه قول داده، وی از بازداشتگاه تماس بگیرد، اما هنوز این اتفاق نیافتاده است.وی ادامه داد: بعد از تمدید بازداشت موقت موکلم، هنوز اتفاق خاصی نیافتاده و منتظر تصمیم بازپرس هستیم.بازداشت موقت صبا آذرپیک بعد از گذشت یک ماه، هشتم تیر ماه مجددا توسط شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تمدید شد که وکیل مدافع آذرپیک علت تمدید بازداشت موقت موکلش را تمام نشدن تحقیقات توسط ضابطین پرونده عنوان کرد.علیزاده طباطبایی افزود: البته بازپرس گفت، سعی خواهد کرد تا 15 روز آینده تحقیقات پرونده پایان یابد و تصمیم درباره آن اتخاذ شود.صبا آذرپیک هفتم خرداد ماه بازداشت شد که به گفته علیزاده طباطبایی، اتهام وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شده است.