خرید مانتو زنانه افرادي داشتيم كه دينشان را به چندسكه بفروشند

آيت‌الله مصباح‌يزدي با بيان اينكه حب دنيا موجب مي‌شود فرد دينش را به چند سكه بفروشد، گفت: در جمهوري اسلامي چنين نمونه‌هايي داشتيم، با اينكه چنين احتمالي در مورد آنها نمي‌رفت كارهايي كردند كه گفتني نيست.به گزارش رسا، آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي، رييس موسسه امام خميني (ره) شب گذشته در دفتر مقام معظم رهبري در قم به تشريح آفات دلبستگي به دنيا پرداخت و اظهار داشت: چنين فردي دينش را به چند سكه مي‌فروشد؛ در همين جمهوري اسلامي داشتيم كساني را كه چنين احتمالي در مورد آنها نمي‌رفت اما براي چند سكه راي‌هايي صادر و كارهايي كردند كه گفتني نيست.وي با توجه به اينكه رسيدن به اين باور كه دنيا در برابر آخرت بسيار ناچيز است كار ساده‌اي نيست، گفت: بايد تلاش كنيم و رياضت بكشيم تا در اعمال ما اين باور متجلي شود؛ صرف استدلال و مطالعه در اين زمينه ما را به اين نقطه نمي‌رساند.