خرید مانتو زنانه تشکیل جامعه علمی دانش پژوهان ایرانی در اروپا

شهاب نوروزیان ،مسئول علمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا با انتشار اطلاعیه ای از آغاز به کار جامعه علمی دانش پژوهان ایرانی در اروپا خبر داد.به گزارش «» ، در این اطلاعیه‌ آمده است:با نام خداوندی که انسان را خلیفه خود در زمین قرار داد و آموختن را برای این مخلوقش، لازم نمود.مقولــه علــم و فنــاوری از مهمتریــن زیرســاختهای پیشــرفت كشــور و ابــزار جــدی رقابــت در عرصــه هــای مختلــف اســت. به ایــن ترتیــب تحقــق آرمانهــای متعالــى انقــاب اســلامى ایــران نظیــر احیــای تمــدن عظیم اسلامی، حضور ســازنده، فعال و پیشــرو در میان ملتها و زمینه سازی برای برقراری عدالــت و معنویــتی فراگیر در گــرو پیشــرفتى همــه جانبــه در علــم اســت.نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری دامت برکاته الشریف  بر لزوم تکمیل چرخه علم تا ثروت، میتوان سه عنصر علم، نیروی متخصص و ثروت را به سه ضلع یک مثلث تشبیه نمود که وجود هرکدام مکمل دیگری است. بدون نیروی متخصص و دانش، ثروت حاصل نخواهد شد و ثروتی که دانش بنیان باشد در نهایت در خدمت علم و عالم قرار خواهد گرفت. وجــود دانشــجویان و فرهیختــگان ایرانــی در بالاتریــن ســطوح علمــی در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی اروپــا باعث ایجاد ظرفیــت علمــی بســیار بالایــی شــده کــه میتوانــد هرچــه بهتــر در خدمــت میهن عزیزمان و آرمان های والای اسلامی-ایرانی آن قـرار گیــرد.در همین راستا در نشست چهل و هشتم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در دی ماه 1392 در وین، پیشنهاد تشکیل جامعه علمی داده شد که مورد استقبال اعضای محترم و تشویق نماینده محترم رهبری در امور دانشجویان در اروپا قرار گرفت. در ابتدا و از آنجایی که اجرای قاعده مند و هدفگرای هر عملی لازمه به ثمر رسیدن و ماندگاری آن است، تصمیم به تدوین یک نظام نامه گرفته شد که ضمن بهره مندی از قابلیت اجرایی، با سند جامع علمی کشور نیز هم راستا باشد. به همین منظور ضمن مشورت با برخی صاحب نظران و استفاده از نظرات و پیشنهادات ایشان، این نظام نامه تهیه شد.پس از اطلاع رسانی عمومی و دریافت رزومه افراد، با بررسی و تبادل نظر با این عزیزان در حال حاظر موفق به تشکیل 31 هسته علمی-تخصصی در قالب 6 کمیته علمی: بهداشت و سلامت، علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی، کشاورزی و منابع طبیعی و معماری و هنر شده ایم. همزمان با تشکیل کمیته های علمی، به منظور تقویت بنیه علمی دانش پژوهان و اعضای محترم بوسیله برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز، کمیته ای با عنوان کمیته آموزش نیز به همت دوستان تشکیل شده که تاکنون موفق به هماهنگی و برگزاری دوره های متعدد در سطح اتحادیه گردیده اند.با توجه به لزوم داشتن یک شبکه مجازی جهت ایجاد ارتباط هرچه بهتر اعضا و نیز بهبود هماهنگی ها و اطلاع رسانی های آتی، در حال آماده سازی پورتال مربوطه جهت اتصال هسته های علمی زیر مجموعه جامعه علمی  و اعضا به آن هستیم.در نظر است که اولین نشریه علمی اتحادیه با عنوان “باور” طی این دوره نیز منتشر شده که حاوی مطالبی از قبیل خلاصه مقالات برگزیده، مصاحبه با اساتید و دانشمندان ایرانی و مسلمان، معرفی دستاوردهای برتر علمی ایرانیان در اروپا و مواردی از این دست بوده که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. مطالعات و بررسی های اولیه در حال انجام می‌باشد و انشاءالله به محض نهایی شدن برنامه ها به اطلاع عموم خواهد رسید.این مجموعه در حال حاظر به مثابه شبکه ای علمی در سراسر دانشگاه ها و کشورهای اروپایی درحال فعالیت می باشد، و از همه فرهیختگان گرامی در داخل و خارج از کشور جهت بهره مندی و مشارکت در اهداف و برنامه های گسترده علمی این شبکه بزرگ دعوت بعمل نماید. لازم به ذکر است که افراد بر اساس دانش، مهارت و توانمندی خود می توانند در یک یا چند هسته علمی-تخصصی ثبت نام و فعالیت نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.هموطنان گرامی میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به بخش علمی وب سایت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا مراجعه نمایند.آدرس وب سایت: http://www.uisae.orgفرصت را مغتنم شمرده از شما و همه دست اندرکارانی که ما را در این مسیر همراهی کردند تشکر میکنیم و امیدواریم بتوانیم قدمی در راستای هم افزایی هرچه بیشتر دانش پژوهان و حرکت صحیح و پر شتاب علمی کشور برداریم. در این میان نقش مشورتی و حمایتی اساتید ارجمندی چون آقایان دکتر مشکوة الدینی و ابطحی در رایزنهای علمی کشورمان در منطقه شنگن و آسیای میانه،  هم باعث دلگرمی و هم مایه تقویت هرچه بیشتر این حرکت علمی بوده و بدینوسیله صمیمانه از ایشان تشکر می‌کنیم.