خرید مانتو زنانه نگاه شما: باغ دولت آباد، ترکیب سنت و طبیعت

باغ دولت آباد شهر یزد نمونه ای زیبا از باغهای کویری ایران است، ترکیبی سحرانگیز و آرامش بخش از سنت و طبیعت که از نظر هنر باغ آرایی، معماری، و مهندسی توزیع آب و هدایت هوا دیدنی است. این باغ که دربرگیرنده بلندترین بادگیر جهان هم هست در سال 1125 هجری شمسی توسط محمد تقی خان بافقی مشهور به خان بزرگ در دوره کریم خان زند ایجاد گردید. این مجموعه 8 هکتاری دارای هشتی و بادگیر، عمارت بهشت آئین، و تالار آئینه است. بر فراز ساختمان اصلی بنا بلندترین بادگیر جهان به ارتفاع 34 متر که تنها بادگیر هشت وجهی دنیا هم می باشد قرار دارد. هشتی آن با سقف کلاه فرنگی، و درهای مشبک (ارسی) بنا واقعاً دیدنی هستند. در فضای سبز این بنا درختان سر به فلک کشیده کاج و سرو و درخت انار و می انگور فراوان است و گلهای سرخ و محمدی شما را سرمست می کنند. بازدید از این باغ زیبا و نشستن بر تختهای محوطه باغ و استراحت در فضای دلنشین آن و خوردن استکانی چای یا یک عصرانه ساده توصیه ما به شما است. #carousel11882, #thumbs11882 , #carousel_desc11882 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper11882 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper211882 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel11882 span, #carousel11882 img, #thumbs11882 a, #thumbs11882 img { display: block; float: left; } #carousel_desc11882 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel11882 span, #carousel11882 a, #thumbs11882 span, #thumbs11882 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel11882 img, #thumbs11882 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel11882 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc11882 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper11882 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs11882 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs11882 a:hover, #thumbs11882 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail11882 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail11882:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail11882 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail11882:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail11882, .prev_thumbnail11882 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel11882’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc11882’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs11882’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail11882’, next: ‘.prev_thumbnail11882’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs11882 a’).click(function() { $(‘#carousel11882’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc11882’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs11882 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); }); گزارش: محمّد احمدوندعکسها: سینا احمدوند