خرید مانتو زنانه گزارش آلمانی‌ها از بنزین ۲ سال پیش تهران

سطح گوگرد در حدود ۲۰۰ پی پی ام می تواند سطح اکسیدهای نیتروژن تولیدی خودروهای مدرن را در حدود ۵۰ درصد افزایش دهد علاوه بر این راندمان کاهش اکسیدهای نیتروژن دستگاههای کنترل آلایندگی خودرو می تواند پس از حدود ۷۰ ساعت کارکرد به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس نتایج آنالیز نمونه بنزین توزیع شده در دو سال گذشته در شهر تهران توسط کشور آلمان، میزان گوگرد این نمونه ها ۲۰ برابر حد مجاز است.به گزارش مهر، دکتر وحید حسینی گفت: طی سه مرحله نمونه برداری از نمونه‌های بنزین معمولی و سوپر توزیع شده در شهر تهران در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۰، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ و بهمن ۱۳۹۱ از چند پمپ بنزین مختلف تهیه و برای آنالیز به آزمایشگاه ASG در کشور آلمان ارسال شد.به گفته وی، باید توجه شود نتایج ارائه شده صرفا نتایج یک نمونه تصادفی از بنزین‌های توزیع شده در سطح شهر است و نتایج نمی‌تواند به صورت کلی و عمومی به کیفیت کل بنزین ایران توسعه یابد.حسینی گفت: بر اساس نمونه‌گیری و آنالیز انجام شده عدد اکتان بنزین های نمونه برداری شده به جز یک مورد بنزین سوپر جایگاه آپادانا در ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ بسیار پایین تر از حد استاندارد آلایندگی است.مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یادآور شد: متوسط عدد اکتان اندازه گیری شده در حدود ۸۳ است که با حد استاندارد یعنی ۹۱ فاصله زیادی دارد. عدد اکتان پایین موجب افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید موتور و افزایش آلاینده‌های تولیدی است.حسینی گفت: محتوای گوگرد بنزين‌های نمونه برداری شده به جز یک نمونه که ۷.۶ پی پی ام بود سایر نمونه‌ها بین ۱۶۶ پی پی ام تا ۲۷۰ یعنی به طور متوسط حدود ۲۰ برابر استاندارد بوده است.به گفته او، سطح گوگرد در حدود ۲۰۰ پی پی ام می‌تواند سطح اکسیدهای نیتروژن تولیدی خودروهای مدرن را در حدود ۵۰ درصد افزایش دهد علاوه بر این راندمان کاهش اکسیدهای نیتروژن دستگاه‌های کنترل آلایندگی خودرو می‌تواند پس از حدود ۷۰ ساعت کارکرد به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد.مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: میزان بنزن موجود در نمونه های بنزین اندازه‌گیری شده در مقایسه با حد استاندارد یعنی یک درصد حجمی بین ۱.۵۵ تا ۲.۵۶ درصد حجمی متغیر است.او گفت: هر چند بنزن به منظور افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه شده اما آلایندگی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بنزين بیش از حد استاندارد یک درصد حجمی می تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد.حسینی در ادامه گفت: البته بررسی اعداد اکتان بنزین‌های نمونه نشان می‌دهد که افزایش سطح بنزن در بنزین نیز نتوانسته است معضل عدد اکتان پایین بنزین را حل کند.او در پایان گفت: به نظر می رسد معضل اصلی کیفیت بنزین‌های نمونه برداری شده عدد اکتان بسیار پایین، محتوی بنزن و گوگرد بسیار بالاست در حالی که بقیه پارامترهای اندازه گیری شده با استانداردهای روز دنیا همخوانی دارد.