دانلود رمان اون روی زندگی pdf از Malihe2074 با لینک مستقیم

دانلود رمان اون روی زندگی pdf از Malihe2074 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اون روی زندگی pdf از Malihe2074 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Malihe2074 مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/غمـگین/پلیسی/عاشقانه

خلاصه رمان اون روی زندگی

ایهان و ناتاشا دو فرزند یه خانواده نسبتا مرفه هستن اما طی یه ماجراهایی

خانواده شونو از دست مـیـدن و زندگی روی ترسناکشو نشون مـیـده ایهان به مرگ

پدر مادرش مشکوک مـیشـه و تحقـیقاتشو شروع مـیکنه و هیجان و مشکلات زیادی پیش مـیاد….

در همـین حین دو نفر وارد زندگی ایهان و ناتاشا مـیشن که باعث بوجود اومدن

یک جریان عاشقانه و احساسی مـیشـه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رویای بلند

قسمت اول رمان اون روی زندگی

_ایهــــــــــــــان!صد بار بهت گفتم اینطوری سر نخـور نیا پایین پسر! یهو کله پا مـیشی

مخت پخش مـیشـه زمـین منو ضابراه مـیکنی!حاال اون هیچی خشتکتـو جرواجر مـیکنی!

خندیـدمو گفتم:

دوباره جیغش بلند شـد!کـال خیلی مامان من جیغ جیغوعه!شایـد باورتـون نشـه

ولی شونزده سالتـو که از خداتـه از دستم راحت شی!

بیشتر تفاوت سنی نداریم! و خیلی هم خـوشکله…البتـه هر مامانی از نظر پسرش خـوشگل ترین زن

دنیاس!

-باز تـو ازین حرفا زدی؟!خـوشت مـیاد منو حرص بدی پسره ی ولد چموش؟!

و بدنبالش جاروی پالستیکی اشپزخـونه رو برداشت و گذاشت دنبالم!

خیلی مادرمو دوست دارم نه تنها خـوشگلیشو بلکه شخصیتشو منششو که قابل تحسین برای همه

ست. با اینکه زود ازدواج کرد اما شوهر داری و بچه داری رو خیلی خـوب بلده ولی خب من گـاهی

زیادی کفریش مـیکنم! طبیعت پسرا اذیت کردنه!

دوییـدم تـو حیاطو در حین دوییـدن شروع کردم بی اختیار خندیـدن! مامانم یه ریز مـیخندیـدو دنبالم

مـیکرد!کودک درونش خیلی فعال بود.

تـو خـونمون ما همـیشـه یه سگ داشتیم که خـواهرم ناتاشا عاشقش بود

بغلش مـیکرد بوسش مـیکردوایستا وایستا اگـه دستم بهت نرسه!

و براش مـیرقصیـد!!!!که منم طبق معمول چندشم مـیشـد!

یه دوره کـاملو که تـوی حیاط قدیمـی خـونه که پراز درخت الوچه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان