دانلود رمان اشک های خفته pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان اشک های خفته pdf با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اشک های خفتـه pdf فری بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :پلیسی

خلاصه رمان:

آنقدر زجر کشیـده بود که وقتی چشمان چمنی رنگش به اتاق کوچک و پنجره رو به کوچه افتاد خـود به خـود نفسی آسوده کشیـد و

از سرشوق خنده ای کرد به سمت پنجره رفت و آن را گشود هوای آزاد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان