دانلود رمان بیداری دل pdf از زهرا متین با لینک مستقیم

دانلود رمان بیداری دل pdf از زهرا متین با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بیـداری دل pdf از زهرا متین با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا متین مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بیـداری دل

داستان درباره ی دختری به اسم عطیه هستش که در یک خانواده ی پولدار

مشغول به خدمتکـاری است عطیه عاشق فریبرز پسر خانواده مـیشود اما فریبرز

برای تحصیل به خارج از کشور مـیرود و در انجا با دختر ایرانی ازدواج مـیکند و …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان چکه چکه عشق

قسمت اول رمان بیـداری دل

اشك مانع از ان مي شـد كه بخـو بي نگـاهش كند تمام وجودش ماالمال ازغمي ژرف وبي انتـها بود مي انديشیـد با رفتن

فريبرزوفرزانه چقدر تنها خـواهد شـد جد ايي از أنآن، بخصو ص فريبرزكه جانش به او بستـه بودء بشـدت

اندوهگینش مي كرد مـگرنه اينکه سالها دركنار يکديگر بودند و الفتي ناگسستني مـیانشان شکل گرفتـه بود: هر چند

أن دو فرزندان شازده امـیربهادرخان بو دند واو دختر خدمت كار خانه اين دلیل نمي شـد ازعشقي كه به فريبرز

داشت، چشم بپوشـد همچون مرغي سركنده بال و پر مي زد وزار،زارمي گريست چگونه مي تـو انست به آساني

تمامي آن سالهای دلپذيرو پرخاطر ه را فراموش كند؟ سالهايي كه لحظه به لحظه اش سراسر شو ر جواني و دلبستگي

بود امـیربهادرخان كه عنوان شازده را ازگذشتگـانش با خـود داشت، همچنان اصالت تبار خـود را حفظ كرده بود؛ مردی

متشخص و تحصیلکرده با چهره ای جذاب و دوست داشتني و منشي واال ،كه در اولین برخـورد هركسي را مجذوب

خـودمي كرد و فويبرز درست نسخه ی دوم پدرش بود با همان صالبت وگیرايي با اين تفاوت كه او نرم خـو بود ،

وامـیربهادر خان مردی بسیار جدی تا حدودی عبوس كه كسي را يارای آن نبود، روی حرف او حرفي بزند يا او از

اوامرش سرپیچي كند فرزندانش را بي نها يت دو ست داشت و مایل …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان