دانلود رمان تاثیر عشق pdf از مریم طاهری با لینک مستقیم

دانلود رمان تاثیر عشق pdf از مریم طاهری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تاثیر عشق pdf از مریم طاهری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم طاهری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/خانوادگی

خلاصه رمان تاثیر عشق

محیا یه دختره محجبه و متعقد و خیلی مومنه که با همه ی همدانشگـاهیاش فرق مـی کنه …

براهمـین ساشا پسر یه مـیلیونر عاشقش شـده و چون از طرف محیا محبتی نمـی بینه …

برا همـین مـی خـواد آبروی محیا رو ببره …که پسردايي ساشاکه سامان باشـه وارد

داستان ميشـه ،اين بين جرقه عشقي بين محياوسامان زده ميشـه،اما ساشا

خـواهد گذاشت اين دومجنون بهم برسن……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق وحشی من

قسمت اول رمان تاثیر عشق

روي نیمکت تـوخیاط دانشگـاه نشستـه بودم ،اونقدردرد داشتم که نتـونستم به

کلاس اخرم برسم،ازدرد زیاد ل*ب*ا*مو بهم فشارمـیـدادم ،انقدرکه مزه

خـونو احساس کردم ،همـینطور تـوي خـودم مچاله شـده و داشتم چادرمومرتب

مـیکردم،

ازدرد زیادي رنگم پریـده بودوضعف کرده بودم .

همون موقع رویا دوستم از کلاس اومد.

بادیـدن قـیافم با تعجب گفت:محیاااااااچرارنگت مثل گچ

شـده؟…دخترحالت خـوبه؟چیزي شـده؟فقط تـونستم سویچ ال۹۰دموازکیفم دربیارمو

بگم :-رویا تـوروخداسریع برامپدبهداشتي باژلفون بگیر.برام ….

رویا سوئیچ وازم گرفتـو…گفت:

_اي باباالان چه بدموقع شـدي؟

گفتم :رویاجون من فقط بروووووووووووو……

سریع دویـد گفت :ده مـین دیگـه اومدم…..

داشتم اززوردردناله مـیکردمو وزیر شکممو ماساژمـیـدادم.

چشمم به یکی از اکیپ های ۴ نفره کـالسمون افتاد که منونگـاه مـیکردن .

یکی ازاون ۴ نفر تـوذهنم همـیشـه بود ،که اکثردخترای دانشگـاه عاشقشن….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان