دانلود رمان جدال خاکستری pdf از parya***1368 لینک مستقیم

دانلود رمان جدال خاکستری pdf از parya***1368 لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جدال خاکستری pdf از parya***1368 لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان parya***1368 مـیباشـد

موضوع رمان:فانتزی/ترسناک/معمایی

خلاصه رمان جدال خاکستری

فربد به تازگی نقل مکـان کرد و به یه خـونه حیاط دار مـی رود بعد از دو ،

سه روز متـوجه مـی شود در خانه جدیـدش تنها نیست …

از آن طرف دانی پسر منزوی جنی است که سال ها در خانه جدیـد فربد

زندگی مـی کند و از اشغال خانه اش تـوسط فربد ناراضی است و

این شروع جدل این دو خـواهد شـد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همزاد من فاطمه افکـاری

قسمت اول رمان جدال خاکستری

سر و صدا باعث شـد از مدیتیشنم بگذرم از سقف شیرونی به طبقه پایین نگـاه کردم

باز این پسر پیـداش شـد با یه گله آدم ؛ خبر مرگش صد بار تـو خـوابش بهش اخطار دادم ها

از رو نمـی ره که از سقف به طبقه پایین رفتم یه گوشـه نشستم کـافی یکم ابتکـار به خرج

بدم بترسن وسایل صاحب خـونه قبلی اونجا بود بد جور منظم بود مجبورم علی رغم مـیل

باطنیم خـونه رو داغون کنم زدم شیشـه ها و تمام وسایل شکستنی و شکستم پسر مـیمون

عین چنار قد کشیـد بود از کل هیکل نوک مدادیش به موهای یه کیلو روغنش مـی رسیـد

شُلغمـی یعنی شل بود مایی غمِ من هم بود خریـدار با هنر دستم د برو که رفتی پسر

شُلغمـی زیر زبون یه امام زاده مـی گفت صدتا امامزاده از بغل لب هاش مـیزد بیرون که عمرا

زیارت یکی رفتـه باشـه عقب عقب رفت ؛ رفت رد کـارش وسایل دوباره مرتب کردم رفتم به کـارم برسم

این روزها چقدر آدم ها بی کـارن وسط روز مـیان مزاحم استراحت من مـی شن یک سال بعد فربد

با عصابی خراب که با زدن پام به سرامـیک سفیـد کف بنگـاه نشستـه بودم دلم مـی خـواست بلند شم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان