دانلود رمان خواهر شوهر pdf از محدثه فارسی با لینک مستقیم

دانلود رمان خواهر شوهر pdf از محدثه فارسی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خـواهر شوهر pdf از محدثه فارسی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان محدثه فارسی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دونفر که باتمام قدرتشون سعی دارن دو نفر دیگـه باهم ازدواج نکنن! یه خـواهر شوهـر بدجنس و یـک برادر زن حیله گـــر و اما دوتاشون درحد مــــرگ تخس و شیطون! این دوتا سعی مـی‌کنن خـواهر و برادرشون ازدواج نکنن چه آتیش‌هایی که نمـی سوزونن…  البتـه بگما این دوتا در حد مرگ زبون درازن اما در حین تمام نقشـه هایی که کشیـدن یه اتفاقـی مـیفتـه که…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان