دانلود رمان زن دیوانه pdf از ماهی رضایی با لینک مستقیم

دانلود رمان زن دیوانه pdf از ماهی رضایی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زن دیوانه pdf از ماهی رضایی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ماهی رضایی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

قـیصر از پس پرده های خاطراتش مـی آیـد که برای پناه، پناه باشـد. مـی آیـد که مردانگی در پس کوچه های نامردی گم نماند. دل مـی فروشـد و مردانگی مـی خرد. برای آدم هایی که جای خالیشان را سنگ سرد قبرستان پر کرده. برای زن دیوانه ای که جا های خالی را با مداد سیاه سکوت پر مـی کند.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان