دانلود رمان شرعی ولی غیر قانونی pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان شرعی ولی غیر قانونی pdf با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شرعی ولی غیر قانونی pdf سمـیه ف ح با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سمـیه ف ح مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/تلخ

خلاصه رمان:

زنانی هستن که شرعین زنانی هستن که واقعاً مادرن مادر بچه هایی حلال شرعی بدون هیچ شک و شبهه ای زنانی با عقد نکـاح دائم
اما////
آیا همه ی زنها قانونین اگـه زن کسی شـدی عقدی و شرعی ولی تیزی زیر گلوت گرفتن که

تـو این طایفه اسم هیچ مردی نبایـد بره تـو شناسنامه ی هیچ زنی چیکـار مـی کنی…

چطور مـی خـوای ثابت کنی ازدواج کردی چطور مـی خـوای ثابت کنی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان