دانلود رمان قلاده تباهی pdf از آوا با لینک مستقیم

دانلود رمان قلاده تباهی pdf از آوا با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قلاده تباهی pdf از آوا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آوا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان قلاده تباهی

سر و صدای زهرا اومد و بعد از چند لحظه خـودشو تـوی بغلم انداخت
_کجا بودی زیبا؟ رعد و برق زد

موهای بورشو ناز کردم و گفتم
_آی آی دروغ نداشتیما! نزدیک خـونه بودم هیچ رعد و برقـی نبود

زهرا با قـیافه مظلومـی گفت
_خـوب من مـیترسم.نمـیشـه شبا زودتر بیای؟

دستای کوچیکشو گرفتم و تـوی خـونه بردم
_البتـه که مـیشـه.دوستت چی شـد؟ رفت؟

زهرا با بغض گفت….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان