دانلود رمان لمس خوشبختی pdf از نفس با لینک مستقیم

دانلود رمان لمس خوشبختی pdf از نفس با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لمس خـوشبختی pdf از نفس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نفس مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

رمان راجع به دختریه که پدرش به علت قتل زندانه و دختر برای بیرون آوردن پدرش کـاری مـی کنه که… پایان خـوشمامان اخمـی کرد و همون طور که ظرفارو جمع مـی کرد گفت:بعدازظهر برو خریـد مـیری خـونه این یارو سر تا پات بایـد نو باشـه. فردا هم بهش بگو ببرتت خـونشو ببینی که بریم سریع جاهازتـو کـامل کنیم.مامان مارو باش تـو چه فکرایه، لباس نو مـی خـوام چی کـار یه کمد لباس دست نخـورده دارم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان