دانلود رمان نیش  pdf از نازنین ۸۷ با لینک مستقیم

دانلود رمان نیش  pdf از نازنین ۸۷ با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نیش  pdf از نازنین ۸۷ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازنین ۸۷ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

از رادیو مناجات سوزناک حضرت علی پخش مـی شـد . قلب شکستـه ام بی تابش بود .باز این دل … امان از این دل …
محمد طعنه زد:تعارف نداریم ،گریه کن…(تلخ تر نیش زد)گریه کن براش …سبک مـیشی !
لبخند تلخی زدم ،به صفحات کتاب زل زدم و خـواندم
هیچ گـاه کسی را دوست نداشتـه باش
چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون مـی کشاند .
هر گـاه کسی را دوست داشتی رهایش کن ،
اگر به سویت بازنگشت بدان که از اول هم مال تـو نبوده است .
محمد گفت:مال ِ تـو نبود رهاش کن!
سوز اشک چشمم را سوزاند
-رهاش کردم … اون رهام نمـی کنه .
و نگـاهم به آن سوی شیشـه ،به آن سوی خیابان کشیـده شـد به ماشین مشکی مدل بالایش …
اگر دوستم نداری چرا رهایم نمـی کنی ؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان