دانلود رمان کابوس شب pdf از افسانه شهریار و آیما حمیدی لینک مستقیم

دانلود رمان کابوس شب pdf از افسانه شهریار و آیما حمیدی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کـابوس شب pdf از افسانه شـهریار و آیما حمـیـدی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان افسانه شـهریار و آیما حمـیـدی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کـابوس شب

زندگیتـو نابود مـیکنم مـیشم کـابوس شبات دنیارو جهنم مـیکنم و تـورو تـوآتیش نفرتم مـیسوزونم

داغ یه ثانیه خـوشبختی رو به دلت مـیذارم عوضیه پست حتی شرمم مـیشـه بگم اون اشغال

پدرمهشرمم مـیشـه بگم از خانواده تـهرانی ام انتقام گریه های مامانمو از تک تکشون مـیگیرم

اووف بازم حواسم رفت پی اون نکبت لعنتی این چراغ چرا سبز نمـیشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان کـابوس شب

زندگیتـو نابود مـیکنم مـیشمدختره شروع کرد انقد تند صحبت مـیکردم که نمـیفهمـیـدم چی مـیشـه

متعجب نگـاش مـیکردم دختره:هی اقا کی به تـو گواهینامه داده نه بگو کی داده؟مـگـه کوری حواست کجاست؟

ببین ماشینه عزیز تر از جونمو چیکـار کردی داغون شـد بعدش خم شـد رو کـاپوتـه ماشینشو دست کشیـد

روش و گفت عزیزم ببخشیـد درد مـیکنه..اوف شـدی..ببین چیکـارت کرد معلوم نیس حواسش پیش کدوم

دوست دخترشـه با چشایی که گرد شـده بود از تعجبو دهنی باز نگـاش مـیکردم ک با حرف اخرش یه اخم

غلیظ کردموگفتم:هی هی چیه صدا تـو انداحتی پس کلت؟هی خانوم اینکه من حواسم پیشـه کدوم دوست

دخترمه ب خـودم مربوطه نه تـو بایه پوز خند ادامه دادم:به ماشین عزیزتر کـابوس شبات دنیارو جهنم مـیکنم و تـورو

تـوآتیش نفرتم مـیسوزونم داغ یه ثانیه خـوشبختی رو به دلت مـیذارم عوضیه پست حتی شرمم مـیشـه بگم اون

اشغال پدرمهشرمم مـیشـه بگم از خانواده تـهرانی ام انتقام گریه های مامانمو از تک تکشون مـیگیرم اووف

بازم حواسم رفت پی اون نکبت لعنتی این چراغ چرا سبز نمـیشـه صدای این اهنگم تـومغزمه اهنگ مورد علاقمه

اما اصلا الان حوصلشو ندارم داشتم مـیپیچیـدم تـوی کوچه ی خـونه ی ارشام که خـوردم به یه چیزی اصلا حواسم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان