دانلود رمان کوه پنهان pdf از مهلا.ب با لینک مستقیم

دانلود رمان کوه پنهان pdf از مهلا.ب با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کوه پنهان pdf از مهلا.ب با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهلا.ب مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

در مورد دختری است که نطفه ای در بطن خـود دارد که هرگز پدرش را ندیـده است.طنز و پایان خـوشاو بایـد انتخاب مـیکرد .. .خـودش را نمـیتـوانست گول بزند ..او مـیخـواست مادر شود ..او مـیخـواست مادر بودن را تجربه کند..البتـه او مادر بود، مادر همتایش ..

بله او واقعا مادر همتایش بود .. مـگر مادر بودن چیست ؟! مـگر نه اینکه او هم برای همتایش بیـداری کشیـده بود ..مـگر نه اینکه همتا همه ی دغدغه اش بود ..او مادر همتا بود. پس چرا دلش مـیخـواست باز هم مادر شود ..دلش مـیخـواست موجودی را در بطن خـود بپروراند..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان