برچسبرمانهای ممنوعه

دانلود رمان تو و من pdf از مریم اسماعیلی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تـو و من pdf از مریم اسماعیلی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم اسماعیلی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/طنز

خلاصه رمان تـو و من

داستان درباره ی یک دختر شیطون هستش که برای اولین بار مـیره دانشگـاه

اونجا پسری رو مـیبینه و حسه شیطنتش گل مـیکنه و هی مـیخـواد پسر رو اذیت کنه

این پسر و این دختر شیطون ما با هم لج و لجبازی دارند و هی همدیگر رو اذیت مـیکنند و

اتفاقات جالبی براشون مـیفتـه …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سلبریتی مغرور

قسمت اول رمان تـو و من

کوله ام رو از روی کـاناپه برداشتم و رفتم به سمت آشپزخـونه ، به به مامان خانم

چه سفره ای چیـده نون،پنیر،سبزی،کره،مربا،چایی و هر چی که فکرشو بکنیـد

سالم مامان جونم صبح بخیر

سالم عزیزم صبح تـو هم بخیر ، بیا بشین صبحونت رو بخـور رها جان

معرفی کنم من رها تـهرانی ه ستم ۱۹ سال دارم و

فرزنده دوم خانواده هستتتم ، امروز برای اولین بار اراره برم دانشتتگـاه خیلی

خـوشحالم تا حاال دانشگـاه رو از نزدیک ندیـده بودم در ا صل دانشگـاه ندیـده ام

خخخ

یک خـواهر دارم به نام ریما که خیلی خیلی دو ستش دارم، ریما ۲۶ سال شـه و

االن داره برای دکترا مـیخـونه وای خیلی حرف زدم برم صبحونم رو بخـورم تا غر

غر های مامان شروع نشـده

شروع کردم به خـوردن انقدر خـوردم که داشتم مـیترکیـدم

مامان جونم من برم دیگـه خیلی دیر شـده باشتـه دخترم

موا خ خـودب باشتیا ، دانشتگـاه رو نریزی بهم با این شتیتنت

هاب

ماد من مـگـه من دانشگـاه خراب کنم

بله هستی تـو خیلی شیتـونی متمئنم روزه اول دانشگـاه رو مـیزاری رو سرب

مادر مارو نگـاه کن تروخدا ، همه مادر دارن ما هم مادر داریم نه بابا شتتـوخی

کردم من مادر دارم به این گلی

باشـه ما که رفتیم

خدافظ دخترم

در خـونه رو بستم..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان زندانی در قلب تو pdf از زهرا جعفری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندانی در قلب تـو pdf از زهرا جعفری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا جعفری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان زندانی در قلب تـو

درسا دختر شیطون و مغرور در عین حال عاشقـیه که زندگی آرامـی دارد اما یک روز

وقتی چشمانش را باز مـی‌کند متـوجه مـی‌شود در آغوش بزرگترین آرتیست ایران است و

از همان لحظه زندگی پر از آرامشش جایش را به زندگی طوفانی و پر ماجرایی مـی‌دهد و..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کژال خان

قسمت اول رمان زندانی در قلب تـو

شب بساطش را پهن کرده بود. به تابستان نزدیک مـی‌شـدیم و هوا گرمای خـود را به ما هدیه داده بود.

این هوا جان مـی‌داد برای خـوابیـدن در فضای باز ؛ برای همـین با تینا که از بهترین دوستانم و

هم خانه‌ام بود، به پشت بام خانه آمده‌بودیم و بساط رخت خـواب را باز کردیم.

کنار هم دراز کشیـده بودیم و به آسمانی که ستاره‌هایش چشمک مـی‌زدند ، نگـاه مـی‌کردیم.

تینا گفت: درسا؛ خیلی خـوش حالی نه؟

لبخندی زدم و گفتم: خیلی تینا. بلاخره به آرزوم رسیـدم.بورسیه گرفتم!

تینا با لحنی غمـگین گفت: خـوش حالم برات ولی اگـه تـو بری دلم برات تنگ مـیشـه.

لبخند شیرینی زدم.

آی آی تینا خانم نگران نباش عزیزم. کـاری مـی‌کنم که هیچ وقت دلتنگ نشی.

تینا با کنجکـاوری پرسیـد: چه‌کـاری؟!

به طرفش خم شـدم و دست هایم را زیر سرم گذاشتم.

مثلا هر روز باهات تماس تصویری مـی‌گیرم.

تینا سرش را تکـان داد و نگـاهش را به آسمان دوخت.

از هیچی بهتره. اما اگـه تـو بری نجمه جون هم همراهت مـیاد؛ منم که خـودت

مـی‌دونی نمـی‌تـونم بیام همراهتـون. خیلی تنها مـی‌شم درسا.

بغض تینا ناراحتم کرد. ناخـودآگـاه من هم بغض کردم.تحمل ناراحتی تینا را نداشتم.

خـودم را به تینا رساندم و او را در آغوش کشیـدم.

تینا. بغض نکن.به خدا گریم مـی گیره …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان طلوع سیاه pdf از پ.غفاری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طلوع سیاه pdf از پ.غفاری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پ.غفاری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/پلیسی

خلاصه رمان طلوع سیاه

داستان خاطره فقـیه، دختری که با تمام شوخ طبعی اش زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه مـی کند.

خاطره در وادی عشق مـی افتد و روزگـارش، مخملی از آفتاب مـی شود.

طلوع مـی کند از دل سیاهی ها..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان یاغی جهنم

قسمت اول رمان طلوع سیاه

خـودم را روی طاقچه پهن و بلند پنجره باال مـی کشم. پایم را دراز مـیکنم و دامن بلندم را

زیرش جمع مـیکنم . باال تنه ام را به سمت آنسوی پنجره مـی کشم و با دقت نگـاه مـیکنم . بی

آنکه بخـواهم پنجره را باز کنم و سوز سرما را مهمان آشپزخانه طلعت خانم کنم، شیپور

گوشم را تا نزدیک لبهای باریک ِمهندس گسترش مـیـدهم..سخت است چیزی بشنوم؛ تقریبا

محالست صدای آنها را از ورودی پارکینگ خانه بشنوم. اما مـیتـوانم لبخندهای از روی ادبش

را ببینم..مـی بینم که سری تکـان مـیـدهد و مـیخـواهد مژگـانش را راهی کند..مـی بینم که مژگـان

دستش را مـی فشارد و برق چشمانش حتی از زیر عینک درشت سیاهش معلوم مـیشود.مـی

بینم که لبهای رژ خـورده اش تا انتـهای انعطافش کش مـی آیـد….حتی مـی تـوانم دندانهای

رژی شـده اش را تصور کنم…دستی روی لبهایم مـی کشم.خشک شـده است و چروک..

مژگـان هم با عشوه انگشتی روی لبهایش مـی کشـد و انگـار بخـواهد بوسه ای برای مهندس

ارسال کند حرکتی نرم مـیکند و سوار ماشینش مـیشود . بوق کوتاهی مـی زند و از درگـاه حیاط

بیرون مـی زند.

مهندس مدتی با نگـاه ثابتش و دستی که مـیان جیبهای شلوار مارکدارش کرده است ، خانم

پرستار جوان را بدرقه مـیکند و بعد ناگـهان به سمت پنجره مـی چرخد طوریکه قلبم زودتر از

مغزم واکنش نشان مـیـدهد و فرو مـی افتد و ثانیه ای بعد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان در پیچ و تاب زلف او pdf از زهرا سلیمانی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در پیچ و تاب زلف او pdf از زهرا سلیمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا سلیمانی مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/تراژدی

خلاصه رمان در پیچ و تاب زلف او

مـی خـوﺍﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﻢ

مـی خـوﺍﺳﺘﻢ؛ ﺍﻣﺎ نمـی شـد ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻓﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﻦ نمـی خـوﺍﺳﺘﻨﺪ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ

اصلا این موج های ناهموار و حلقه های کج و معوج هیچ جوره تـوی کتم نمـی رفت

رمان پیشنهادی:دانلود رمان دختر گل فروش فاطیما 

قسمت اول رمان در پیچ و تاب زلف او

تا مـی تـوانست، در زیر باران به قدم هایش سرعت مـی بخشیـد

باران با هر چه که در تـوان داشت، به سر و صورتش

شالق مـی زد قطرات باران به روی مژه های فر خـورده اش اسیر

شـده و دیـدش را تار کرده بود زنجیر کیفش را که

از آرنجش آویزان شـده بود، با کـالفگی به روی شانه اش انداخت و

با سرعت بیشتری برای رهایی از باران، به

دستگیره در چنگ زد و پا به درون کـافه گذاشت موسیقـی مالیم

تـوسط گرامافون در فضا پخش مـی شـد و تک و

تـوک افرادی در سالن کـافه به چشم مـی خـورد با نگـاهی گذرا

به چهره آنها، تکیه به در چشمانش را به روی هم

گذاشت و نفسش را از سر آسودگی بیرون فرستاد

در روز اول کـاری اش، کمـی تاخیر کرده بود

کمـی که ضربان قلبش آرام گرفت، پلکـانش را آهستـه از هم

گشود تکیه اش را از در گرفت و با اضطرابی که به

جانش افتاده بود، به طرف مـیز پیشخـوان گـام برداشت دختری

به سن و سال خـودش، پشت مـیز ایستاده بود و سر به

زیر چیزی را یاد داشت مـی کرد دختر موهایی قهوه ای و

لَخـت داشت که تره تره ای از آن را پشت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان ایاز pdf از مهدیه_mhk با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ایاز pdf از مهدیه_mhk با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  مهدیه_mhk مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان ایاز

رمان ایاز روایتگر زندگی دختر نوجوانی است که در زندگی با سختی ها و ناملایمات زیادی رو به رو مـیشود

زندگی اجباری و مشکلات از دختر قصه ما دختری صبور مـی سازد

دختر قصه ما با سختی بزرگ مـیشود و یک تنه روی پای خـودش مـی ایستد

سالها مـیگذرد و در اینده کسی را مـیبیند که مسبب تمام مشکلاتش است ..

بایـد ببینیم ایا عشق مـی تـواند دستمزد صبر بر مشکلات باشـد یا خیر؟

در این داستان ما به صحت این حرف مـیرسیم که پایان شب سیه سپیـد است ؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تـوبه گرگ مرگ است مهدیه_mhk

قسمت اول رمان ایاز

شبنم صبر کن دختر کجا داري مـیري ؟وایستا-

بدون تـوجه به فاطمه که اسمم را صدا مـیزد با عجله پله ها را یکی بعد از دیگري پایین آمدم

حتی از عجله اي که داشتم منتظر آسانسور نماندم .. لحظه اي دلم نمـی خـواست آن محیط و

. آدم هایش رو تحمل کنم

به لابی رسیـدم قلبم از راه رفتن زیاد به شماره افتاده بود اما دلم نمـی خـواست حتی پشت

سرم را نگـاهی بیندازم

از کنار پذیرش گذشتم دیگـه مثل لحظه ورودم لبخند دختر پشت مـیز آرامش بخش نبود

.تنها حسی که آن لحظه داشتم فرار بود انگـار کسی به جلو هولم مـیـداد با اینکه جسمم

خستـه بود اما پاهایم قدرت باور نکردنی داشتند .با دیـدن درب خروجی پا تند کردم .نفس

نفس مـیزدم ..دست مشت شـده ام روي قلبم بود وبا دست دیگرم کیف دستی ام را چنگ زده

بودم تا از روي شانه ام نیوفتد

وقتی خـوب از آنجا دور شـدم سرعتم را کم کردم و از گوشـه پیاده رو آرامتر قدم برداشتم

اشکهایم راه خـودشان روباز کرده بودند بعد از مدتـها

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان زمین من زمین عشق pdf از الناز آقاجانی و ملیکا با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زمـین من زمـین عشق pdf از الناز آقاجانی و ملیکـا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الناز آقاجانی و ملیکـا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یک دختر به اسم پرستـو …. یک پسر به اسم سام….دختر قصه ی ما تـو کـار هنری(گیتار)هستش …. پسر قصه ی ما هم بسکتبالیست هستش که برای تمرینات بیرون از باشگـاه دنبال زمـین مـیگرده که پیـدا نمـیکنه ولی یک روز چشمش به زمـین پرستـو مـیخـوره و …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان هجده سالگی pdf از Mahsa s با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هجده سالگی pdf از Mahsa s با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Mahsa s مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/تراژدی

خلاصه رمان هجده سالگی

در اوج حس کردن زیباترین احساس دنیا، شـده ناگـهان سیلی دردناکی بر جانت بنشیند؟

ترک شـدن و روی دست دنیا ماندن، از آن سیلی‌هاست آن هم بی هیچ دلیل و منطقـی

یک شب، در آغـ*ـوش آرامش آرام مـی‌گیری و صبح فردا در دستان آشوب

سرنوشت چشم مـی‌گشایی در دوران گم مـی‌شوی؛ اما زمان تـو را با

هجده سالگی‌ات آشنا مـی‌کند این قصه، داستان هجده ساله‌ایست

که به‌دنبال گمشـده‌اش مـی‌گردد گم شـدن دیگری اما، بهانه‌ای

مـی‌شود برای پیـدا کردن خـودش! آدم‌ها! مـگر چقدر زنده‌ایم؟

بگذاریـد گم شـده‌ام را پیـدا کنم تا دیر نشـده

«و شایـد به قول لیلی داستانم، این قصه را هم بایـد باکمـی عسل خـواند!..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آهوی وحشی

قسمت اول رمان هجده سالگی

لیلی را از روی تاب پایین مـیآورم و اوهم بدون معطلی، به

سمت ماشین محبوبه مـیـدود. من هم با قدمهای آهستـهتر،

به سمت ماشین نقرهایرنگ محبوبه مـیروم.

از ماشین پیاده مـیشود و با ذوق تکتک بچه ها را در آغـ*ـوش مـیگیرد و به آنها سالم مـیـدهد.

بچهها گویی مدتـهاست که او را ندیـدهاند، حسابی دورش مـیچرخند و از سروکولش باال مـیروند.

بچه ها که رفع دلتنگی مـیکنند، محبوبه با همان مهربانی همـیشگیاش آنها را راهی بازی مـیکند.

سرش که کمـی خلوت تر مـیشود بهسمتش مـیروم.

سالم.

نگـاهم مـیکند و همانطور که چادر و مقنعهاش را مرتب مـیکند، مـیگویـد:

سالم دخترم. وای از دست این بچهها ببین چیکـار مـیکنن با آدم!

سپس لبخندی مـیزند و چادرش را که مرتب مـیکند، به

سمت صندوقعقب ماشین مـیرود و جعبهای از داخلش بیرون

مـیآورد.

محمدعلیجان، بقـیه کـارتنها رو هم با آقارحمت بیارین تـو دفتر.

اسمش که مـیآیـد، تازه متـوجه حضورش مـیشوم.

از ماشین که بیرون مـیآیـد و ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان بازگشت گیسو pdf با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بازگشت گیسو pdf اعظم ابراهیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان اعظم ابراهیمـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/مذهبی

خلاصه رمان:

داستان این رمان در مورد دختری به نام گیسو مـی باشـد……..
خانواده ی او مذهبی و دارای عقـیـده ای خاص هستند اما گیسو با خانواده اش ناسازگـاری مـی کند………
او بی اعتنا به نصیحت های خانواده اش مسیر زندگیش را تغییر مـی دهد…………
اما طولی نمـی کشـد که در این مسیر عاشق مـی شود و دوباره////

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان بی من بمان pdf از taranom25 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی من بمان pdf از taranom25 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان taranom25 مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بی من بمان

 رمان در مورد دختري به نام ترنمه که زن مردي به نام پرهام کيا هستش که پرهام و

تمام افراد خانواده ترنم از ترنم متنفرن و يجورايي از همشون ترد احساسي شـده و

براي اين که بفهمين چي باعث اين نفرتـه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رویای خیس چشمات

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان بهترین اشتباه او pdf از چرچیل با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بهترین اشتباه او pdf از چرچیل با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان چرچیل مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/کلکلی/مافیایی

     خلاصه رمان بهترین اشتباه او

وقتیکه یک رابطه یک شبه باعث بارداری غیر منتظره سوفی اسمـیت شـد .نمـیـدونست بایـد پیش چه کسی بره .

تلاش کرد تا کسی ک باعث بارداریش شـده بود رو پیـدا کنه اما اون هیچ جا نبود.شش سال بعد سرنوشت

اونها رو کنار هم قرار مـیـده رئیس بزرگترین و خطرناک ترین مافیا در جهان،هیچ زمانی (شیطان )جو کـالیسون

برای رمانتیک بازی نداره و بدنبالش هم نیست اما وقتی یک تماس غیرمنتظره برای یک معامله بهش مـیشـه ،

اون با زنی ک هیچ وقت نتـونست فراموشش کنه رو برو مـیشـه .

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان یک سبد گل یاس

دانلود رمان نیلوفر مرداب

دانلود رمان کبوتر و باز

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان